Sorry, your desired content is not available
Other Locations
Owner
ZHANG Lei
Employees
15
Founded
2009.09
Team
QI Wei
SHI Hua
MENG Fanhao
CAI Menglei
MING Tianyi
LIU Luowei
LIN Xiaorong
ZHONG Guanqiu
SHEN Kaikang
TANG Xiaoxin
ZHEN Chenyang
LU Yuan
WANG Lijun
Contact
QI Wei
Specialities
Architectural Design
Urban Design
Interior Design
Landschaft Design